III Kongres Tańca, to Kongres całego środowiska tańca. Jest wydarzeniem nie tylko jest skierowanym do niego, ale i prowadzonym przez ekspertów wyłonionych przez poszczególne instytucje, stowarzyszenia, a także środowisko niezależne, za pośrednictwem otwartego naboru. 


Poniżej prezentujemy listę panelistów i panelistek wraz z zarysami tematycznymi paneli:


Edukacja zawodowa

 1. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz - ekspertka reprezentująca szkolnictwo wyższe
 2. Elżbieta Mendakiewicz - ekspertka reprezentująca szkoły baletowe
 3. Agnieszka Hejduk-Domańska - ekspertka reprezentująca Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN
 4. dr Jacek Jekiel - ekspert reprezentujący Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
 5. dr Magdalena Malska - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
 6. Ewa Warchoł - ekspertka wybrana przez NIMiT

 

    Kwestie związane z wykonywaniem zawodu

 1. Kaya Kołodziejczyk - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 2. dr Monika Myśliwiec - ekspertka reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie
 3. dr Artur Szklener - ekspert wybrany przez NIMiT
 4. Marta Wołowiec - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca
 5. prof. dr hab. Ewa Wycichowska - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
 6. Antonina Ziąbska - ekspertka reprezentująca NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy (OZZAT) 

Infrastruktura

 1. Robert Bondara - ekspert wyłoniony w otwartym naborze
 2. Renata Borowska-Juszczyńska - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
 3. Vesselin Dimov - zagraniczny ekspert 
 4. dr Aleksandra Kleinrok - ekspertka wybrana przez NIMiT
  1. dr Grzegorz Pańtak - ekspert reprezentujący operatorów Przestrzeni Sztuki
  2. Jacek Przybyłowicz  - ekspert zewnętrzny

      Relacje w środowisku tańca

  1. dr Małgorzata Chmurzyńska - ekspertka wybrana przez NIMiT
  2. Alicja Czyczel - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
  3. Ryszard Kalinowski - ekspert reprezentujący Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca
   1. Marek Ludwisiak - ekspert reprezentujący Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Tancerzy (OZZAT) i NSZZ „Solidarność”
   2. Małgorzata Matuszewska - ekspertka reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie
   3. Karolina Sikorska-Bednarczyk - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej


       Dostępność

   1. Jarosław Bogucki - ekspert reprezentujący Fundację Integracja
   2. Tatiana Cholewa - ekspertka reprezentująca program Taniec i Niepełnosprawność
   3. Maciej Seniw - ekspert wybrany przez NIMiT
   4. Justyna Wielgus - ekspertka reprezentująca Teatr 21
   5. Katarzyna Żeglicka - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
   6. Anna Żórawska - ekspertka reprezentująca Fundację Kultury bez Barier


       Upowszechnianie tańca

   1. Karolina Bilska - ekspertka wybrana przez NIMiT
   2. Adam Kamiński - ekspert wyłoniony w otwartym naborze
   3. Jan Łosakiewicz - ekspert reprezentujący Polską Sekcję CIOFF
   4. dr Jacek Łumiński - ekspert reprezentujący operatorów Przestrzeni Sztuki
    1. Katarzyna Nowak - ekspertka reprezentująca Forum Muzyki Tradycyjnej
    2. dr Paulina Wycichowska - ekspertka reprezentująca akademie wychowania fizycznego

        Budowanie publiczności i promocja

    1. dr Juliusz Grzybowski - ekspert reprezentujący Polskie Forum Choreologiczne
    2. Natalia Gorzelańczyk - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
     1. Anna Królica - ekspertka reprezentująca Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie
     2. dr Katarzyna Słoboda - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca 
     3. Anna Włodarczyk - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów


      Finansowanie tańca

     1. Assis Carreiro - ekspertka zagraniczna
     2. Karolina Dziełak-Żakowska - ekspertka wyłoniona w otwartym naborze
     3. Sonia Nieśpiałowska - ekspertka reprezentująca Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca
     4. dr Grzegorz Pańtak - ekspert reprezentujący Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
     5. Karolina Wycisk - ekspertka reprezentująca nieformalną grupę producentek i producentów sztuk performatywnych 
     6. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. - ekspert wybrany przez NIMiT

     Paneliści i panelistki

     Ładowanie...

     Lech
     Dzierżanowski

     p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

     Pianista i menadżer. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Andrzeja Stefańskiego (1984). Był laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, występował w filharmoniach w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Nagrywał m.in. dla Polskiego Radia, TVP oraz Polskich Nagrań. Od 2019 współpracuje z naszym Instytutem przy projekcie Polski Impresariat Muzyczny.

     Wcześniej współpracował m.in. z Filharmonią Narodową jako kierownik Działu Promocji czy Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina pełniąc rolę dyrektora ds. promocji, dyrektora naczelnego i artystycznego oraz zastępcy dyrektora ds. artystycznych. Szereg działań i projektów stworzył z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. z: Fundacją Piąta Esencja, Fundacją Concert Spirituels, Fundacją Kultury Polskiej, Związkiem Kompozytorów Polskich, Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem wydawnictw tradycyjnych i multimedialnych poświęconych m.in. Witoldowi Lutosławskiemu, Karolowi Szymanowskiemu czy Andrzejowi Panufnikowi.

     Od wielu lat zajmuje się popularyzacją dorobku Romana Palestra – w 2021 roku nakładem PWM wydał monografię tego kompozytora. I to właśnie „za podjęcie wielu inicjatyw wydawniczych i koncertowych, które skutecznie przywracają osobę i muzykę Romana Palestra do życia muzycznego” otrzymał w 2021 roku Nagrodę Honorową Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.

     fot. Wojciech Grzędziński

     czytaj więcej

     Adam
     Kamiński

     Uczestnik panelu Upowszechnianie tańca. Ekspert wyłoniony w otwartym naborze.

     Kurator projektów tanecznych: Mandala Performance Festival, Twórcze preteksty, Polska Linia Czasu. Prezes Stowarzyszenia JEST CZŁOWIEK, animator kultury. Koordynator licznych programów z zakresu sztuki performance i tańca współczesnego min: ,, Wibracje Taneczne", ,,Atuty sztuki", ,, Sztuka Aktywności", ,,Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży”.

     Organizator warsztatów tanecznych z udziałem polskich i zagranicznych choreografów i tancerzy. Kurator programu tanecznego w Centrum Sztuki Impart w latach 2009 – 2013, Interdyscyplinary Fringe Festival oraz projektu realizowanego wspólnie z Anią Królicą pt: ,,Przewodnik – Taniec”.

     Absolwent studiów podyplomowych ,, Administracja i przedsiębiorczość w kulturze” w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych we Wrocławiu. Członek Jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 roku i w 2014.

     Od 1997r. prowadzi działania twórcze, warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w SOSW nr 10 we Wrocławiu. Autor tekstów o kreatywnych metodach terapeutycznych, o tańcu i sztuce akcji. Wspólnie z Fundacją Ludzka Sprawa przygotował program Międzynarodowych Spotkań Artystycznych ,,Twórcza Dyspozycja”.

     Współpracuje z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie – realizacja programów: z zakresu edukacji tanecznej ,,Myśl w ruchu”, a także projektu promującego polski taniec w ramach Sceny dla tańca, kurator 2 edycji Sceny Tańca Studio, wspólnie z Anną Królicą.

     Członek komisji przyznającej granty w ramach programu Instytutu Teatralnego ,,Lato w teatrze – taniec”.

     Członek komisji ds. stypendiów w kategorii upowszechniania kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. /2012 – 2014/.

     Laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania polskiej kultury w 2013 roku. Stypendysta MKiDN w 2017 roku.

     fot. archiwum prywatne

     czytaj więcej

     Maciej
     Seniw

     Uczestnik panelu Dostępność. Ekspert wybrany przez NIMiT.

     Menadżer kultury. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego („Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”), Uniwersytetu Jagiellońskiego („Zarządzanie Kulturą”) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie („Administracja publiczna z elementami e-administracji”), Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gaspari w Józefowie („Zarządzanie Oświatą”). Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Warszawie; Attended the International Intensive Course: MUSICAL INTERACTION AND LEARNING IN SCHOOLS AND COMMUNITIES „Your Performance!" w Rostocku (Niemcy); Bezpieczeństwo informacji – security awareness, czy specjalisty ds. marketingu i reklamy.

     Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc zajęcia z rytmiki w przedszkolach i szkołach Województwa Podkarpackiego (2011-2018); pracując jako organizator pracy artystycznej w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (2013-2018), Starszy specjalista ds. nadzoru nad instytucjami artystycznymi w obszarze muzyki i tańca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018-2021).

     Obecnie Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca kierując, koordynując i zarządzając projektami realizowanymi przez podległy Zespół w obszarze edukacji i upowszechniania tańca.

     fot. Paweł Bojarski

     czytaj więcej

     Karol
     Urbański

     Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. tańca.

     Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Łodzi w 1984 roku. Jeszcze podczas nauki związał się z Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym przez 9 lat pracował jako tancerz i solista. Następnie związany z Teatrem Wielkim – Operą Narodową (przez trzynaście lat jako solista) oraz przez dwa lata z Norweskim Baletem Narodowym.

     Wcielał się w role m.in. księcia Zygfryda w „Jeziorze Łabędzim” , Króla Myszy w „Dziadku do Orzechów”, Matkę Simone w „Córce źle strzeżonej”, Mędrca w „Święcie wiosny” (chor. Emil Wesołowski), Stefanio w „Burzy” (chor. Glen Tetley). Występował również m.in. w „Petit Mort” (chor. Jiri Kilian), „Carmen”, „Stabat Mater” (chor. Ewa Wycichowska).

     Jako choreograf ma w swoim dorobku kilkanaście spektakli wystawianych w całym kraju.

     Od początku kariery prowadzi również działalność pedagogiczną. Uczył tańca klasycznego i współczesnego w szkołach baletowych w Łodzi i Warszawie. Współpracuje jako nauczyciel tańca klasycznego i współczesnego z wieloma grupami profesjonalnymi (Kielecki Teatr Tańca, Bałtycki Teatr Tańca, Opera Nova) i nieprofesjonalnymi w kraju i za granicą, prowadząc warsztaty i projekty. Zasiadał w jury konkursów tanecznych i teatralnych.

     Jest również menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu instytucji kulturalnych oraz projektów artystycznych i edukacyjnych. W latach 2007-2012 współprowadził Fundację „Centrum Tańca Współczesnego” w Warszawie. W latach 2010-2012 pracował w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej jako specjalista do spraw reorientacji zawodowej tancerzy. Z kolei w latach 2012 – 2019 pełnił funkcję kierownika Baletu Opery na Zamku w Szczecinie. Nagrodzony brązowym medalem „Gloria Artis”.

     fot. Filip Błażejowski

     czytaj więcej
     Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję