A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Urszula Kropiwiec

Urszula Kropiwiec

Od 1999 r. kieruje polskim przedstawicielstwem Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia, mieszczącym się od lipca 2005 r. w Warszawie. Ukończyła studia filologiczne (romanistyka i iberystyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w Fundacji Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (z prof. Jackiem Woźniakowskim), zarządzała Europejską Fundacją Mozartowską działającą w Krakowie w latach 1994 – 1996, od roku 1997 do końca 1998 była dyrektorką Willi Decjusza w Krakowie.