A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Sandra Wilk

Sandra Wilk

Dziennikarka specjalizująca się w promocji tańca współczesnego. Stoi na czele najstarszego w Polsce Serwisu Tańca, działającego od 2000 roku, oraz nowego, istniejącego od 2010 roku, projektu internetowego Katalog Tańca. Obie bazy informacji zostały połączone jedną domeną www.polishdance.pl. Była redaktorem naczelnym pierwszego w kraju miesięcznika o tańcu współczesnym „Strefa Tańca” (2003), wydawanego w ramach działalności stowarzyszenia wolna strefa i redaktorem prowadzącym dział „taniec współczesny” w reaktywowanym po 20 latach przerwy piśmie „Taniec” (2007). Od 1996 roku regularnie pisze o teatrze tańca w prasie codziennej, obecnie dla „Rzeczpospolitej” i „Życia Warszawy”.