A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Paweł Płoski

Paweł Płoski

Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (2005), gdzie odbywa staż asystencki. Doktorant w Instytucie Sztuki PAN. Pracuje w dziale literackim Teatru Narodowego. Członek redakcji miesięcznika "Teatr" i zespołu czeskiego dwumiesięcznika „Svět a divadlo”. Współpracuje z Fundacją Pro Cultura - m.in. kierował zespołem ds. teatru w ramach prac nad „Programem rozwoju kultury w Warszawie w latach 2009-2020”. Ostatnio opublikował m.in. tekst o instytucjonalnym wymiarze polskiego teatru pt. Pełzająca reforma. Zmagania z polskim ustrojem teatralnym (w: 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2010).