A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Martin Wälde

Martin Wälde

Od 2007 dyrektor Instytutu Goethego w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych, specjalność: filozofia. Pracę doktorską napisał na temat Husserl i Schapp. O fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu. Ukończył filozofię i filologię niemiecką na Uniwersytecie w Konstancji. W latach 1986-1988 prowadzil zajecia na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie w Konstancji a w roku 1987 gościnne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1988 jest związany z Instytutem Goethego. Początkowo był zatrudniony jako pracownik dydaktyczny w zakresie nauki języka niemieckiego w Bremie. Od 1991 pracował jako specjalista w dziale nauki i literatury w centrali w Monachium. W latach 1994-1997 był dyrektorem Instytutu Goethego w Pakistanie (Lahore, Karachai). W 1998 założył Instytut Goethego w Wilnie na Litwie, gdzie do 2003 sprawował funkcję dyrektora. Od 2003 do 2007 był dyrektorem Instytutu w Kalkucie. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych m. in. fenomenologii.