A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Marek Kraszewski

Marek Kraszewski

Pełni obowiązki dyrektora Biura Kultury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Ukończył Politechnikę Gdańską oraz Management Courses for Managers of Non-Profit Organizations na University of Strathclyde w Glasgow. Przebywał też m.in. na stypendium rządu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwszy Polak uczestniczył w programie Performing Arts Managements in the US, dotyczącym organizacji kultury.

Przygodę z teatrem rozpoczął w 1974 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni, pełniąc funkcję specjalisty ds. elektroakustyki. W 1985 roku został zastępcą dyrektora ds. administracyjno-technicznych, a w 1992 roku dyrektorem generalnym tamtejszego teatru. Funkcję tę pełnił do 1995 roku. W latach 2001- 2002 był dyrektorem biura fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku. Od 2005 roku związany był z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Początkowo pełnił funkcję zastępcy dyrektora naczelnego, od 2007 r. zaś był konsultantem ds. inwestycji i rozwoju.