A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Jacek Łumiński

Jacek Łumiński

Jacek Łumiński - założyciel, dyrektor i choreograf Śląskiego Teatru Tańca. Po ukończeniu Pedagogiki Tańca w Akademii Muzycznej w Warszawie tańczył w Polskim Teatrze Tańca Conrada Drzewieckiego w Poznaniu. W 1991 roku założył w Bytomiu Śląski Teatr Tańca. Łumiński był wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu unikalnego stylu, techniki i formy teatru tańca. Profesor Swarthmore College w USA (2000). Od 2009 roku jest redaktorem naukowym ds. tańca w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. we współpracy z siedmioma europejskimi szkołami tańca, Śląski Teatr Tańca opracował program szkoły tańca, kształcącej na poziomie akademickim. Kontynuacją tych działań było założenie w 2007 roku Wydziału Teatru Tańca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W 2008 roku po uzyskaniu tytułu doktora sztuk teatralnych PWST w Krakowie został dziekanem nowo powstałego wydziału.