A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Jacek Kopciński

Jacek Kopciński

Profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Literaturoznawca, krytyk literacki i teatralny. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”, szef Katedry Badań nad Teatrem i Filmem UKSW. Autor monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002). Publikuje w „Pamiętniku Literackim”, „Dialogu”, „Tekstach Drugich” i „Teatrze”.