A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Grzegorz Chełmecki

Grzegorz Chełmecki

Od października 2008 roku Zastępca Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, odpowiedzialny za zarządzanie największą polską instytucją kultury. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz The Polish Open University (studia MBA).