A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Barbara Sier-Janik

Barbara Sier-Janik

Absolwentka Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie w 1966 roku. W latach 1966-1986 tancerka i Pierwsza Solistka Baletu Teatru Wielkiego w Warszawie. W 1983 roku otrzymała tytuł magistra sztuki na Wydziale Pedagogiki Tańca Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2008 roku otrzymała tytuł doktora sztuk teatralnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej ( PWST) w Krakowie . Od 2007 roku jest wykładowcą tańca klasycznego na Wydziale Teatru Tańca w PWST.

W latach 1986-1997 była nauczycielem tańca klasycznego w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie, a w latach 1984-2001 była wykładowcą tańca klasycznego i nowoczesnego w Akademii Muzycznej w Warszawie.

W 2000 roku została umieszczona na liście Ekspertów Oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w dziedzinach tańca klasycznego i współczesnego. Jest autorką książki Post Modern Dance – Zarys problematyki , twórcy i techniki' 'wydanej w 1995 roku przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.