A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Agata Siwiak

Agata Siwiak

Kuratorka projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Należy do tych kuratorów, którzy festiwal traktują jako dzieło sztuki konceptualnej, dyskursywnej. Przygotowuje interdyscyplinarny projekt Trickster 2011 w ramach Europejskiego Kongresu Kultury. Była dyrektorem artystycznym Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, wcześniej w Starym Teatrze w Krakowie była dyrektorem Forum Teatru baz@rt i prowadziła projekty międzynarodowe. Jest opiekunem i wykładowcą specjalności "Programowanie i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatralnych" w ramach studiów teatrologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.