A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Ryszard Kalinowski

Ryszard Kalinowski

Tancerz, choreograf, pedagog. Od 2001 w Lubelskim Teatrze Tańca, w którym pełni role tancerza i choreografa, a od roku 2006 także kierownika artystycznego. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek - pedagogika kulturalno-oświatowa, specjalność - teatr i taniec.

Współpracuje przy organizacji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca oraz Forum Tańca Współczesnego w Lublinie. Koordynator kilku projektów artystyczno-edukacyjnych, m.in. partnerskiego projektu dla młodych choreografów „Tour d’Europe des choregraphes” (2009-2011) w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001) i Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność
kulturalną na rzecz miasta (2003, 2005).