A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Karol Urbański

Karol Urbański

Specjalista do spraw reorientacji zawodowej tancerzy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Łodzi i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze podczas szkoły związał się z Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym przepracował jako tancerz i solista dziewięć lat, z dwuletnią przerwą, podczas której odbywał służbę wojskową w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Od 1991 r. związany z baletem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W latach 1995-1997 tańczył w Norweskim Balecie Narodowym. W 1997 roku ponownie podjął pracę jako solista w balecie Opery Narodowej. W zespole tym pracował do 2010 roku. Uczył w szkołach baletowych w Łodzi i Warszawie. Obecnie współpracuje jako nauczyciel tańca klasycznego i współczesnego z grupami profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi w kraju i zagranicą, prowadząc warsztaty i projekty. W 2007 roku założył ze Zbigniewem Czapskim Fundację „Centrum Tańca Współczesnego”. W roku 2008 odbył trzymiesięczny staż w Centrum Tańca Współczesnego „The Place” w Londynie.