A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Joanna Szymajda

Joanna Szymajda

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Doktor nauk humanistycznych, pracę doktorską „Estetyka współczesnego tańca europejskiego po 1990” obroniła na Université Paris III Sorbonne Nouvelle i Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu teatrologii i psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Université Lyon II.

Autorka tekstów naukowych i krytycznych o tańcu współczesnym, publikowanych na łamach m.in. „Dialogu”, „Teatru” i „Didaskaliów” oraz „Opcji”. Pracowała m.in. jako kuratorka projektów tanecznych, np. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, oraz koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł.