A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Janusz Marek

Janusz Marek

Animator projektów artystycznych w Warszawie oraz międzynarodowej współpracy  kulturalnej, kurator programu sztuk widowiskowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie oraz Fundacji Sztuka i Współczesność.

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (spec.teatrologiczna). W latach 1987-92  pracował w  Centrum Sztuki Studio”. Jest autorem i organizatorem wszystkich edycji interdyscyplinarnego festiwalu Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji ROZDROŻE, prezentującego zjawiska z pogranicza teatru, tańca współczesnego i sztuk  wizualnych (m.in. spektakle Piny Bausch, zespołu Rosas czy Kazuo Ohno).

Od wielu lat działa w sieci ietm (international network for contemporary performing arts). Jest autorem prelekcji i publikacji o teatrze i tańcu współczesnym. Za współpracę ze środowiskiem tańca współczesnego  w Belgii otrzymał Order Korony Belgijskiej w 1999 r. Nominowany do „Paszportu Polityki” w 1998 r.