A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


Anna Królica

Anna Królica

Prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka i redaktorka portalu nowytaniec.pl. Teatrolożka i rusycystka. Obecnie doktorantka Katedry Dramatu UJ. Prowadzi autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza krytyką taneczną zajmuje się teorią i historią tańca, szczególnie na obszarze Polski i Niemiec. Publikuje w, „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Kontekstach” oraz portalach www.dwutygodnik.com, www.kulturaenter.pl. Prowadzi również działalność popularyzatorską: autorka licznych tekstów towarzyszących wydanej przez Agorę kolekcji DVD „Balet i Taniec”; organizatorka warsztatów krytycznych, wykładów, a także – dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - pierwszego konkursu na pracę dyplomową o tańcu teatralnym. Aktualnie pracuje nad zagadnieniem pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch. Była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2008.