A A A

kongres tańca

[alt] Instytut muzyki i tańca


  • Opera Łódzka
  • Zespół
  • .
  • Polski Teatr Tańca
  • Teatr Dada von Bzdulow, Faktor T, fot. Jakub Wittchen
  • Balet Opery Poznańskiej
  • Magdalena Przybysz, Mój Poland Drive, fot. Jakub Wittchen
  • Radiodance
  • fot. Jakub Wittchen
  • Śląski Teatr Tańca

dlaczego kongres?

Celem Kongresu, poza prezentacją potencjału i dorobku artystycznego, będzie diagnoza zmian, jakie dokonały się w czasie transformacji ustrojowej w obszarze twórczości artystycznej związanej z tańcem. Poruszone zostaną istotne z tego punktu widzenia tematy jak dostosowanie infrastruktury, polityki kulturalnej oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych. Kongres służy także integracji środowiska, rozproszonego w ośrodkach i teatrach na terenie całego kraju i za granicą, oraz pogłębionej analizie sytuacji zarówno artystów, jak i odbiorców tej sztuki. Najistotniejszym zadaniem Kongresu jest diagnoza obecnego stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Uzyskana dzięki temu wiedza stanie się podstawą opracowania strategii rozwoju tańca w Polsce, której realizacji służyć będzie m.in. Instytut Muzyki i Tańca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich związanych z tańcem.